Aktywny Samorząd 2017

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” przyjmowane będą w następujących terminach:

Moduł I:  od 13 marca 2017 do 30 czerwca i 30 sierpnia 2017r.

Moduł II:

– od 13 marca 2017 do 30 marca 2017r. – dotyczy wniosków semestru letniego roku akademickiego 2016/2017

– od 01 września 2017 do 10 października 2017r. – dotyczy wniosków semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018

 Wnioski do pobrania:

zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w powiecie włocławskim

wnioski Moduł I

wniosek Moduł II

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że uchwałą nr 5/2017 Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” obowiązujące w 2017 roku.

Z nowymi kierunkami można zapoznać się na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Termin przyjmowania wniosków w ramach programu zostanie wskazany w późniejszym czasie.