Projekt „Rodzina w Centrum 2”

W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2020 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2″ (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w PCPR we Włocławku przez okres 4 tygodni, tj. do 31 października 2020 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:  konsultacje i poradnictwo specjalistyczne prawne, pedagogiczne, psychologiczne oraz terapia rodzinna.

 

W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 we wrześniu 2020r. odbywały się następujące formy wsparcia :

Terapia rodzinna  i indywidualna -3 spotkania;

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne- 2 porady;

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne-7 godzin;

 

 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu sierpień  2020r  odbywały się następujące formy wsparcia :

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne -16 godzin,

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne -20 godzin,

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne -15 porad,

Terapia rodzinna i indywidualna -6 spotkań,

Superwizja rodzin zastępczych -2 godziny.

 


Uprzejmie informujemy, że z dniem 17.08.2020 r. nastąpiła zmiana  miejsca realizacji projektu ,,Rodzina w Centrum 2″. Bardzo prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych oraz kierowanie korespondencji na nowy adres.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul.Stodólna 68

87-800 Włocławek

e-mail:sekretariat@pcprwloclawek.pl

Numery telefonów:

Sekretariat tel :(54) 230 46 29,

Centrum Wsparcia Rodzin  pok 2.16, tel: (54) 230 46 54,


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu lipiec  2020r  odbywały się następujące formy wsparcia :

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne -5 godzin;

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne -16 porad;

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne 11 godzin;

Terapia rodzinna i indywidualna- 3 spotkania .

 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu czerwiec  2020r.  odbywały się następujące formy wsparcia :

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne-9 godzin;

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne- 7 godzin;

Terapia rodzinna i indywidualna-5 spotkań ;

Superwzja rodzin zastępczych -3 godziny .

 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu maj 2020r.  odbywały się następujące formy wsparcia :

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne 11 godzin;

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne 10 godzin;

Terapia rodzinna i indywidualna  6 spotkań.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na usługę zakupu materiałów edukacyjnych z dostawą  w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej

ROZEZNANIE CENOWE

OŚWIADCZENIE zał.nr.1

FORMULARZ OFERTOWY zał.nr.2

 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu marzec i kwiecień   2020r.  odbywały się następujące formy wsparcia :

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne – 17 porad;

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne- 4 godziny;

Terapia rodzinna i indywidualna -2 spotkania ;

 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu luty  2020r.  odbywały się następujące formy wsparcia :

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne 6 godzin;

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne 7 godzin;

Terapia rodzinna i indywidualna  5 spotkań.

 


Rodzina w Centrum 2

Materiały Informacyjne

https://www.rops.torun.pl/projekty/rodzina-w-centrum-2/informacja-o-projekcie/materialy-informacyjne.


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu styczeń  2020r.  odbywały się następujące formy wsparcia :

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne -8 porad ;

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 5 godzin;

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinna pedagogiczne – 6 godziny.

 


Zaproszenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu pn: ,,Dyscyplina w rodzinie zastępczej. Jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpłynąć na zachowanie dzieci”

Informacje na temat szkolenia znajdują się w załącznikach :

ZAPROSZENIE
KARTA UDZIAŁU W SZKOLENIU

 


ZAPROSZENIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Toruniu organizuje w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 2″

kursy specjalistyczne dla dzieci ,,MATEMATYKA Z ROBOTYKĄ

Adresatami kursu ,,Matematyka z robotyką” są dzieci w wieku 11-13 lat, przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z województwa kujawsko- pomorskiego.

Informacje na temat kursów i program kursów znajdują się w załącznikach:

Kurs z Matematyka z robotyką dla dzieci.

Zaproszenie na kurs, program kursu, harmonogram zajęć

 


03 grudnia 2019r. w Restauracji Sonata w Brześciu Kujawski

odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju

rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek

opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

 

organizowane w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie zostało zorganizowane dla przedstawicieli: Urzędu Miasta i Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ,  Brzeskiego Centrum Kultury, Szkół Podstawowych  w Brześciu Kujawskim ,Wieńcu oraz Brzeziu ,  Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu, Miejskiego Przedszkola,  oraz Mieszkańców Miasta i Gminy Brześć Kujawski zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie pieczy zastępczej.

W ramach spotkania została omówiona m.in. idea i procedura zakładania rodzin zastępczych (kwalifikacja i szkolenie kandydatów), sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zmiany zachodzące w rodzinie zastępczej po przyjęciu dziecka, problemy rodzin zastępczych oraz wsparcie dla rodzin. Ponadto przeprowadzony został warsztat dotyczący promowania rodzicielstwa na terenie powiatu.

 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu listopadzie   2019r.  odbywały się następujące formy wsparcia :

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne -12 porad ;

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne – 21 godzin;

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinna pedagogiczne – 10 godziny.

W dniu 23.11.2019 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku odbyły się warsztaty dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą pn:,,Moja seksualność „.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy Brześć Kujawski

do udziału

 w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych  do 14 dzieci, które odbędzie się

03.12.2019r.

w godzinach od 9.00-15.30.

w Restauracji Sonata

Podczas spotkania zaprezentowana będzie idea i procedura zakładania rodzin zastępczych, sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie dla rodzin.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 29.11.2019 r.

  pod numerem telefonu: 54 231 02 84

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na usługę zakupu materiałów edukacyjnych z dostawą  w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej

FORMULARZ OFERTOWY zał.nr. 2

OŚWIADCZENIE zał.nr.1

ROZEZNANIE CENOWE

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na usługę zakupu materiałów dydaktycznych  na spotkanie  dla 30 osób  dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo –wychowawczych   w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej .

FORMULARZ OFERTOWY zał.nr 2.

Oświadczenie zał.nr 1

ROZEZNANIE CENOWE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na usługę wynajęci sali  konfernecyjno/szkoleniowej   na spotkanie  dla 30 osób  dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo –wychowawczych   w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej .

FORMULARZ OFERTOWY zał.nr 2

Oświadczenie zał.nr1

ROZEZNANIE CENOWE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na usługę cateringową   na spotkanie  dla 30 osób  dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo –wychowawczych   w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej .

FORMULARZ OFERTOWY zał nr 2.

Załącznik nr.1 Oświadczenie 

ROZEZNANIE CENOWE

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  o przeprowadzenie spotkania  dla 30 osób na spotkanie  dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo –wychowawczych   w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej.

FORMULARZ OFERTOWY zał.nr 2

 Oświadczenie zał.nr1 

ROZEZNANIE CENOWE

 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu w październiku   2019 r. odbywały się następujące formy wsparcia

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne 13 godzin;

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne 9 godzin:

-Terapia rodzinna i indywidualna 5 spotkań:

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne-10 porad.

 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu wrzesień  2019 r. odbywały się następujące formy wsparcia :

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne 13 godzin;

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne 8 godzin:

-Terapia rodzinna i indywidualna 5 spotkań:

-Superwizja rodzin zastępczych:

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne-8 porad.

W dniu 07.09.2019 r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku odbyły się warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie  pt:,,Skuteczne metody wychowawcze „oraz zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach.

 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu sierpień   2019 r. odbywały się następujące formy wsparcia :

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne 13 godzin;

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne 8 godzin;

-Terapia rodzinna i indywidualna 5 spotkań ;

W dniach 05.08-09.08.2019r. odbył się 5 dniowy wyjazd edukacyjny dla 39 osób do miejscowości Łeba.

 


 

Wyjazd edukacyjny

W dniach 05-09.08.2019r. dla  39 uczestników projektu „Rodzina w Centrum 2” został zorganizowany wyjazd edukacyjny do miejscowości Łeba .

W wyjeździe uczestniczyły rodziny zastępcze oraz rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, objęte pomocą OPS z terenu powiatu włocławskiego.

Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami poprzez organizowane formy wsparcia, m.in. konsultacje pedagogiczne i psychologiczne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych dla rodziców, warsztaty i zajęcia dla dzieci, a także zajęcia edukacyjno-integracyjno-wychowawcze dla wszystkich uczestników.

 

 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu lipcu   2019 r. odbywały się następujące formy wsparcia :

-Terapia rodzinna i  indywidualna- 5 spotkań;

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne-14 porad ;

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne-13 godzin;

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne-8 godzin.

 

 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu czerwiec  2019r.  odbywały się następujące formy wsparcia :

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne-11 porad ;

-Terapia rodzinna  i indywidualna- 5 spotkań;

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinna pedagogiczne-3 godziny;

W Choceńskim Centrum Kultury w  dniu 27.06.2019r odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach projektu,, Rodzina w Centrum 2″ .


 

 

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci.

 

W związku z realizacją projektu partnerskiego pt.„Rodzina w Centrum 2”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

informuję, iż  27czerwca 2019r. w Choceńskim Centrum Kultury  w godzinach od 9.00-15.30

odbędzie się spotkanie

dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek

opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

 Podczas spotkania zaprezentowana będzie idea i procedura zakładania rodzin zastępczych, sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie dla rodzin. Założeniem spotkania jest promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu włocławskiego.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 25.06.2019r.

pod numerem telefonu: 54 231 02 84

 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu maju  2019r.  odbywały się następujące formy wsparcia :

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne 5 godzin

-Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne 7 godzin

-Terapia rodzinna i indywidualna  5 spotkań .

W dniu 25.05.2019 r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku odbyły się warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie oraz zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na usługę cateringową   na spotkanie  dla 30 osób  dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo –wychowawczych   w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej .

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr.1 Oświadczenie 

ROZEZNANIE CENOWE

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  o przeprowadzenie spotkania  dla 30 osób na spotkanie  dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo –wychowawczych   w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr.1 Oświadczenie 

ROZEZNANIE CENOWE

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na wynajęcie sali konferencyjno /szkoleniowej dla 30 osób na spotkanie  dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo –wychowawczych   w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej.

ROZEZNANIE CENOWE

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr.1 Oświadczenie 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  we Włocławku zwraca się z prośbą o złożenie ofert na zakup  i dostarczenie materiałów dydaktycznych ( notes ,teczka ,długopis ). w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej,

ROZEZNANIE CENOWE

Załącznik nr.1 Oświadczenie

FORMULARZ OFERTOWY


 


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu kwietniu  2019r.  odbywały się następujące formy wsparcia :

-12 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinno- prawnego;

-5 godzin specjalistycznego  poradnictwa rodzinno- psychologicznego;

-5 spotkań terapii rodzinnej i indywidualnej .

 

 


 W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu  marcu 2019  odbywały się następujące formy wsparcia :

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne  8 godzn;

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne  12 porad;

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne 5 godzin;

Terapia rodzinna i indywidualna  5 spotkań .

W dniu 30.03.2019 r odbyły się warsztaty  1 dniowe dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą pt:,,Zarządzanie budżetem domowym ” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku .

 


 

                                                                                                                              ZAPROSZENIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, organizuje w ramach projektu pn.,,Rodzina w Centrum 2″kursy specjalistyczne dla dzieci:

 

  ,,EFEKTYWNA NAUKA”-kurs dla dzieci w wieku 9-10 lat.

 

-zaproszenie;

-harmonogram kursu;

-zgłoszenie na kurs;

 


 W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu styczeń i luty 2019r.  odbywały się następujące formy wsparcia :

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne 13 porad

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne 11 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne 10 godzin

Terapia rodzinna i indywidualna  5 spotkań.

 

 

Zaproszenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje w ramach projektu pn. ,,Rodzina w Centrum 2”kurs specjalistyczny  na temat

„Trening  skoncentrowany na rozwiązaniach”.

Trening skoncentrowany na rozwiązaniach to kurs pozwalający rodzicom na wydobycie i budowanie zasobów dziecka, wzmacnianiu jego świadomość wpływu na własne życie, podkreślaniu jego wartości i decyzyjności jako równoważnego partnera. Pomaga mu w znalezieniu rozwiązań, wyznaczaniu i realizowaniu celów, budowaniu motywacji do ich osiągania.Pokazuje, w jaki sposób praca z dzieckiem jest pracą z całym systemem rodzinnym.

Podstawowym podejściem TSR, jest zachowanie prostoty w pracy z dzieckiem. Zadaniem rodzica jest zrozumienie jego świata oraz sposobów działania. Stara się wydobyć z dziecka w trakcie terapii/rozmowy jak najwięcej informacji, które są w stanie przybliżyć go do budowania rozwiazań. Praca rodzica skupia się na metodach i zachowaniach, które przynoszą korzystny z perspektywy  dziecka efekt, podczas rozmowy wydobywa to, co mu pomaga. Trening koncentruje się na zasobach dziecka  jego mocnych stronach, na jego osiągnięciach, wzmocnieniu pozytywnych cech pomocnych w realizacji określonych celów.

Filozofia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach opiera się na następujących twierdzeniach: Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego. Jeśli coś działa, rób tego więcej. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. Rób coś innego.

Rodziny zapoznają się z technikami terapeutycznymi stosowanymi w terapii np.

 • pracą na zasobach( rozmowa wolna od problemów , komplementowanie).
 • określenie celu terapii  (komponowanie obrazu preferowanej przyszłości, pytanie o cud)
 • pytania o wyjątki,
 • skalowanie,
 • dokonywanie wyborów / wzmacnianie decyzyjności.

Kurs obejmuje 70 godzin dydaktycznych w formie 3 zjazdów 2 dniowych ( kwiecień, maj, czerwiec).

Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalistycznym kursie.

 

 Zaproszenie 

Karta udziału w kursie TRS 2

 

 


 W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu grudniu 2018r.   odbywały się następujące formy wsparcia :

Terapia rodzinna i indywidualna 10 spotkań

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne 4 godziny

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne 7 porad

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne  10 godzin.

W  dniu 04.12.2018 odbyło się spotkanie edukacyjne  w Izbicy Kujawskiej w  restauracji Kolorowa dotyczące promowania rodzicielstwa zastępczego oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci.

 


 

 W dniu 04.12.2018 r w Restauracji  Kolorowa w Izbicy Kujawskiej    odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju  rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek     opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

organizowane w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie zostało zorganizowane dla przedstawicieli: Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  w Izbicy Kujawskiej , Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej , Zespołu Szkół  w Izbicy Kujawskiej , Miejskiego Przedszkola, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Mieszkańców Miasta i Gminy Izbica Kujawska zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie pieczy zastępczej.

W ramach spotkania została omówiona m.in. idea i procedura zakładania rodzin zastępczych (kwalifikacja i szkolenie kandydatów), sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zmiany zachodzące w rodzinie zastępczej po przyjęciu dziecka, problemy rodzin zastępczych oraz wsparcie dla rodzin. Ponadto przeprowadzony został warsztat dotyczący promowania rodzicielstwa na terenie powiatu włocławskiego .


W ramach projektu Rodzina w Centrum 2 w miesiącu październik oraz listopad 2018 r.odbywały się następujące formy wsparcia :

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne prawne- 18 porad

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne psychologiczne 28 godzin

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne pedagogiczne 20 godzin

Terapia rodzinna  i indywidualna 10 spotkań

Superwizja 3 godziny

W dniu 17.11.2018 r odbyły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku  warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie pt:,,Pierwsza pomoc przedmedyczna „oraz zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy

 Izbica Kujawska

do udziału

 w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych    do 14 dzieci, które odbędzie się

04 grudnia  2018r.

Restauracja Kolorowa Izbica Kujawska

                                                                                                                             w godzinach 9.00-15.30

Podczas spotkania zaprezentowana będzie idea i procedura zakładania rodzin zastępczych, sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie dla rodzin.

 

 

Proszę o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia  02 .12.2018r.

pod numerem telefonu: 54 231 02 84

 


Zapytanie ofertowe nr 6/RwC2/2018 r .Zakup materiałów dydaktycznych  dla 30 osób na   ,,Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci”. w ramach projektu „Rodzina  w Centrum 2″ realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej

ROZEZNANIE  CENOWE

Załącznik nr.1 Oświadczenie 

FORMULARZ OFERTOWY


Zapytanie ofertowe nr 5/RwC2/2018 r .Przeprowadzenie  ,,Spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci”. w ramach projektu „Rodzina  w Centrum 2″ realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej.

Załącznik nr.1 Oświadczenie 

ROZEZNANIE CENOWE 2018

FORMULARZ OFERTOWY


Zapytanie ofertowe nr 4/RwC2/2018 na ,,Wynajęcie Sali wraz z usługą gastronomiczną dla 30 osób na ,,Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci”. w ramach projektu „Rodzina  w Centrum 2″ realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej.

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr.1 Oświadczenie

ROZEZNANIE CENOWE 2018


Serdecznie zapraszamy  do udziału w szkoleniu Rodziny Zastępcze,  kadrę Rodzinnych Domów  Dziecka i dyrektorów Placówek Opiekuńczo Wychowawcze  typu rodzinnego  na dwudniowy kurs pn. TBRI – Interwencja Relacyjna oparta na zaufaniu”, jest to innowacyjna metoda do pracy z dziećmi prowadzona przez jedyną organizacje w Polsce.

Zaproszenie na szkolenie ROPS

Karta na TBRI

 


Zapytanie ofertowe nr 3/RwC2/2018 na zakup  materiałów edukacyjnych w ramach projektu „Rodzina     w Centrum 2″ realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej.

Załącznik nr.1

FORMULARZ OFERTOWY

 


Zapytanie ofertowe nr 2/RwC2/2018 na zakup i dostawę szafy aktowej w ramach projektu „Rodzina         w Centrum 2″ realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społeczne.

Załącznik nr1 

 FORMULARZ OFERTOWY


Zapytanie ofertowe nr 1/RwC2/2018 na zakup i dostawę  urządzenia wielofunkcyjnego oraz skanera w ramach projektu „Rodzina  w Centrum 2″ realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

Zamawiający zastrzega ,że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej.

Załącznik nr.1

FORMULARZ OFERTOWY

 


Szanowni Państwo

W ramach realizacji projektu RODZINA W CENTRUM 2, zadania dot. szkolenia  rodzin zastępczych , kadry rodzinnych domów dziecka, dyrektorów  placówek  opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,  planujemy do realizacji innowacyjne kursy specjalistyczne oraz szkolenia.

Wszystkie szkolenia będziemy realizować w listopadzie, informacje o planowanych  kursach:

Trening Skoncentrowany na Rozwiązaniach

Filozofia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach opiera się na następujących twierdzeniach: Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego. Jeśli coś działa, rób tego więcej. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. Rób coś innego.

Kluczowe w podejściu TSR jest zachowanie prostoty w pracy z  dzieckiem. Zadaniem specjalisty jest zrozumienie jego świata oraz sposobu działania. Stara się on wydobyć z osoby w trakcie terapii/rozmowy  jak najwięcej informacji, które są w stanie przybliżyć go do rozwiązania problemu.

Specjalista skupia się na metodach i zachowaniach, które przynoszą korzystny z perspektywy  dziecka efekt, podczas rozmowy wydobywa to, co mu pomaga, próbuje ustalić jakie strategie do tej pory konstruktywnie wpływały na rozwiązywanie innych problemów.

Kurs 60 godz.

3 zjazdy dwudniowe

TBRI – Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu – Praca z dziećmi w oparciu o więź

Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI) to holistyczne podejście, które jest interdyscyplinarne, elastyczne, skoncentrowane na przywiązaniu (więzi) i pełne wyzwań. To oparta na wynikach badań naukowych oraz na wiedzy o traumie metoda interwencji opracowana z myślą o dzieciach z trudnych miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego. Jednak jej zasady odnoszą się do wszystkich dzieci. TBRI składa się z trzech grup harmonijnie powiązanych zasad: łączenia, wzmacniania i korygowania.

Kurs dwudniowy 20 godz.

Jednocześnie  będą organizowane  2 szkolenia  dwudniowe

pt.: „Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne“

Nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zachowania lub zaburzenia psychiczne i ich rodzinami oraz z zakresu depresji dzieci i młodzieży.

Jedno szkolenie  dwudniowe

„Psychodietetyka. Dieta u dzieci z zaburzeniami m.in. FAS, ADHD i inne“

Szkolenie  dot. Wpływ odżywiania na pracę mózgu,  roli odżywiania u dzieci. Poznania relacji zaburzenia emocjonalne u dziecka z FAS a odżywiania. Odżywianie dzieci obciążonych FAS, ADHD, i inne

Jedno szkolenie dwudniowe

Terminy szkoleń podane zostaną pod koniec października.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pok. 24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul .Brzeska 15 87-800

telefon :54 231-02-84.


Rodzina w Centrum 2

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata    2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 726 347,11 zł

 

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 31.10.2020 r.

 

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

KTO OTRZYMA WSPARCIE

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej;
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
 • wolontariusze;
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

JAKA POMOC

Centra Wspierania Rodzin działające w powiatach oferują:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • pedagogiczne,
  • prawne,
  • psychologiczne,
 • mediacje rodzinne;
 • terapia rodzinna grupowa i indywidualna;
 • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;
 • zajęcia animacyjne dla dzieci;
 • grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
 • wyjazdy edukacyjne;
 • superwizja rodzin zastępczych;
 • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

Osoby zamieszkujące powiat włocławski, zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do PCPR we Włocławku, ul. Brzeska 15, od pon. do pt. w godz. 8:00-15.00, pokój 24 (w załączeniu formularz zgłoszeniowy).

Formularz_zgłoszeniowy_uczestnika_RWC 2

Regulamin uczestnictwa w Projekcie RWC 2

Regulamin Funkcjonowania CWR przy  PCPR we Włocławku

 

 

 

INFORMACJA

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu,pt:,,Rodzina w Centrum ” (RPKP.09.03.02-04-0008/16)realizowanego w ramach Osi Projektowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Informujemy, że PCPR we Włocławku przez okres 4 tygodni, tj. do 30 lipca 2018 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi :

-specjalistyczne poradnictwo rodzinno -pedagogiczne;

-specjalistyczne poradnictwo rodzinno-prawne;

-specjalistyczne poradnictwo rodzinno-psychologiczne;

-mediacje rodzinne;

-terapia rodzinna i indywidualna;

Szczegółowych informacji udziela Izabella Jankowska w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku ,telefon 54 231 02 84.

                                                                                                   


Kontynuacja projektu partnerskiego :Rodzina w Centrum 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku kontynuuje realizacje partnerskiego projektu Rodzina w Centrum 2.

Projekt jest drugą edycją i kontynuacją działań mających  na celu zwiększenie dostępu do wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2018-2020.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

-specjalistyczne poradnictwo rodzinne-psychologiczne;

-specjalistyczne poradnictwo rodzinne-pedagogiczne;

-specjalistyczne poradnictwo rodzinne-prawne;

-terapia rodzinna i indywidualna;

-warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;

-warsztaty dla przebywając i opuszczających pieczę zastępczą;

-superwizja;

-wyjazd edukacyjny 5 dniowy.

Udział w projekcie jest bezpłatny,osoby zainteresowane zapraszamy .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul Brzeska 15

87-800 Włocławek

tel:54 231 02 84

 


 

W ramach projektu Rodzina w Centrum w miesiącu maj 2018 odbyło się :

 

– 10 godzin mediacji rodzinnych ;

– 4 godzin specjalistycznego poradnictwa  rodzinno-psychologicznego;

-16 spotkań terapii rodzinnej i indywidualnej;

-1 porada specjalistycznego poradnictwa rodzinno- prawnego ;

-5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinno- pedagogicznego;

-2godziny  mobilne specjalistycznego poradnictwa -pedagogicznego;

 

 • 12.05  ,26.05.2018-odbyły się warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie (pt: „Uzależnienie dzieci i młodzieży ”, „Przygotowanie  dziecka  do samodzielności  )  .

 

15.05 2018 w Lubrańcu -odbyło  się spotkanie edukacyjne dotyczące rodzinnych form pieczy zastępczej oraz  placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci .

 

 

 


 

W ramach  realizacji projektu partnerskiego  „Rodzina w Centrum ” w kwietniu  2018r. odbyło się :

– 6 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego;

– 9 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego;

– 10 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego;

– 12 spotkań terapii rodzinnej;

– 5 godzin mediacji rodzinnych ;

W dniu 14.04.2018 –odbyły się warsztaty dla przebywających i opuszczając pieczę zastępczą pt:,,Radzenie sobie ze stresem”.

W dniu  28.04.2018-odbyły się warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie pt:,Poranione dzieci-jak wspierać dzieci z doświadczeniem traumy”

17.04.i 27.04.2018r. w Lubieniu Kujawskim i Chodczu -odbyły się spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci .

 

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy Lubraniec

do udziału

 w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych    do 14 dzieci, które odbędzie się

15 maj 2018r.

Hotel Feniks

w godzinach od 9.00-13.30.

 

Podczas spotkania zaprezentowana będzie idea i procedura zakładania rodzin zastępczych, sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie dla rodzin.

 

 

Proszę o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 14.05.2018r.

pod numerem telefonu: 54 231 02 84

 

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz

do udziału

 w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych   do 14 dzieci, które odbędzie się:

27 kwietnia 2018r.

Restauracji Stara Gospoda

w godzinach od 9.00-13.30.

 

Podczas spotkania zaprezentowana będzie idea i procedura zakładania rodzin zastępczych, sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie dla rodzin.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 25 04.2018r.

pod numerem telefonu: 54 231 02 84

 

 

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy Lubień Kujawski

do udziału

 w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych  do 14 dzieci, które odbędzie się

17 kwietnia 2018r.

Zajeździe Arkadia w Lubieniu Kujawskim

w godzinach od 9.00-13.30.

Podczas spotkania zaprezentowana będzie idea i procedura zakładania rodzin zastępczych, sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie dla rodzin.

 

 

Proszę o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 13 04.2018r.

pod numerem telefonu: 54 231 02 84

 


W ramach  realizacji projektu partnerskiego  „Rodzina w Centrum ” w marcu 2018r. odbyło się :

– 4 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego;

– 2  godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego –mobilnego;

– 8 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego;

– 7 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego;

– 18 spotkań terapii rodzinnej;

– 5 godzin mediacji rodzinnych ;

W dniu 24.03.2018 –odbyły się warsztaty dla przebywających i opuszczając pieczę zastępczą pt:,, Komunikacja bez przemocy”.W ramach realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” w lutym 2018 odbyło się:

–6 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego;

– 6 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego;

– 7 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego;

– 14 spotkań terapii rodzinnej:

–  bony edukacyjne -kurs komputerowy  dla 5 osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą .


Informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko – pomorskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

    Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości. Udział Uczestników  w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

 

    Projekt skierowany jest do osób, które m.in :

 • przebywają w pieczy zastępczej;
 • sprawują rodzinną pieczę zastępczą;
 • opuszczają pieczę zastępczą;
 • funkcjonują w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ( mi.in. rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny);
 • są kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • prowadzą rodzinne domy dziecka;
 • są dyrektorami placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
 • oraz innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zorganizowane będą m.in. następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo w tym: pedagogiczne, prawne, psychologiczne;
 • warsztaty dla rodziców;
 • mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych;
 • terapia rodzinna indywidualna i grupowa;
 • superwizja rodzin zastępczych;
 • bon szkoleniowy dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, muszą spełniać niżej wymienione warunki formalne:

 • przynależeć do grup docelowych projektu;
 • posiadać zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie Powiatu Włocławskiego ;
 • nie korzystać z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny;
 • osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia wymaganych dokumentów.

 

W przypadku osób nieletnich dokumenty składa i podpisuje osoba sprawująca pieczę zastępczą.

 

Projekt realizowany jest w całym województwie kujawsko –pomorskim do30 czerwca 2018 r.

Osoby zamieszkujące powiat włocławski, zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do PCPR we Włocławku, ul. Brzeska 15, od pon. do pt. w godz. 8:00-15.00, pokój 24 (w załączeniu formularz zgłoszeniowy).

Formularz_zgloszeniowy_uczestnika_RwC_26_10_2016

REGULAMIN_UCZESTNICTWA_PCPR_wL

REGULAMIN-FUNKCJONOWANIA-CENTRUM-WSPIERANIA-RODZIN

 


W ramach realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”

w miesiącach październik – listopad

odbyło się:

– 24 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego;

– 36 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego;

– 6.5 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego;

– 10.5 godz. mediacji rodzinnych;

– 20 spotkań terapii rodzinnej;

– 1 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie

-1 animacje dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów

10 listopada 2017 . w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie i 23 Listopada w Świetlicy Profilaktycznej Puchatek w Kowalu odbyły się spotkania dotyczące rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci.

 


23 listopada 2017r. w Świetlicy Profilaktycznej Puchatek

w Kowalu odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju

rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek

opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

 

organizowane w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie zostało zorganizowane dla przedstawicieli: Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalu, Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu, Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu, Miejskiego Przedszkola, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Mieszkańców Miasta i Gminy Kowal zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie pieczy zastępczej.

W ramach spotkania została omówiona m.in. idea i procedura zakładania rodzin zastępczych (kwalifikacja i szkolenie kandydatów), sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zmiany zachodzące w rodzinie zastępczej po przyjęciu dziecka, problemy rodzin zastępczych oraz wsparcie dla rodzin. Ponadto przeprowadzony został warsztat dotyczący promowania rodzicielstwa na terenie powiatu.

 


10 listopada 2017r. w Domu Pomocy Społecznej

w Kurowie odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju

rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek

opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

 

organizowane w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie zostało zorganizowane dla przedstawicieli: Urzędu Gminy w Baruchowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie, Domu Pomocy Społecznej w Kurowie, Szkół w Baruchowie, Stowarzyszenia dla Pokoleń „Rodzina” oraz Mieszkańców Gminy Baruchowo zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie pieczy zastępczej.

W ramach spotkania została omówiona m.in. idea i procedura zakładania rodzin zastępczych (kwalifikacja i szkolenie kandydatów), sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zmiany zachodzące w rodzinie zastępczej po przyjęciu dziecka, problemy rodzin zastępczych oraz wsparcie dla rodzin. Ponadto przeprowadzony został warsztat dotyczący promowania rodzicielstwa na terenie powiatu.

 

W spotkaniu wziął udział Starosta Włocławski – p. Kazimierz Kaca

wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Wójt Gminy Baruchowo – p. Stanisław Sadowski.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

zaprasza

Mieszkańców Gminy Baruchowo

do udziału

w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy

                zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych                

do 14 dzieci, które odbędzie się

10 listopada 2017r.

w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie

w godzinach od 9.00-13.30.

Podczas spotkania zaprezentowana będzie idea i procedura zakładania rodzin

zastępczych, sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie

dla rodzin.

                    Proszę o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 03.11.2017r.,

 pod numerem telefonu: 54 231 02 84

 


W ramach realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”

w miesiącach sierpień-wrzesień 2017

odbyło się:

20 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego;

21 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego;

– 21 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego;

15 godz. mediacji rodzinnych;

26 spotkań terapii rodzinnej;

– 2 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;

– 10 godz. animacji dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach;

– 1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy Izbica Kujawska

do udziału

w spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci, które odbędzie się

18 października 2017r.

w Restauracji Kolorowa w Izbicy Kujawskiej

w godzinach od 9.00-13.30.

Podczas spotkania zaprezentowana będzie idea i procedura zakładania rodzin zastępczych, sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie dla rodzin.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dnia 13.10.2017r., pod numerem telefonu: 54 231 02 84

 

 

 


W ramach realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”

w miesiącach czerwiec-lipiec 2017

odbyło się:

37 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego;

19 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego;

– 46 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego;

16 godz. mediacji rodzinnych;

36 spotkań terapii rodzinnej.

 


 

Wyjazd edukacyjny

W dniach 19-23.07.2017r. dla 40 uczestników projektu „Rodzina w Centrum” został zorganizowany wyjazd edukacyjny do miejscowości Wenecja, koło Żnina.

W wyjeździe uczestniczyły rodziny zastępcze oraz rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, objęte pomocą OPS z terenu powiatu włocławskiego.

Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami poprzez organizowane formy wsparcia, m.in. konsultacje pedagogiczne i psychologiczne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych dla rodziców, warsztaty i zajęcia dla dzieci, a także zajęcia edukacyjno-integracyjno-wychowawcze dla wszystkich uczestników.

Ponadto uczestnicy mieli możliwość skorzystania z następujących atrakcji:

przejazdu kolejką wąskotorową;

– zwiedzania Muzeum Archeologicznego w Biskupinie;

– zwiedzania ruin zamku Mikołaja Nałęcza i kolejki wąskotorowej oraz wystawy machin oblężniczych w Wenecji;

– zwiedzania Zaurolandii w Rogowie.

Kompleksową usługę zorganizowania i przeprowadzenia 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów dydaktycznych zapewniła firma Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o w partnerstwie Galicyjskiej Fundacji Wsparcia, Integracji, Rozwoju, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków.

 


 

 

Zaproszenie dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Zaproszenie

Karta na tożsamość

W ramach realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” w maju 2017 odbyło się:

–14 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego;

– 28 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego;

– 6 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego;

– 5,5 godz. mediacji rodzinnych;

– 19 spotkań terapii rodzinnej.

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

W wyniku analizy ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017, zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum”, udzielone zostanie:

Galicyjskiemu Centrum Edukacji Sp. z o.o w partnerstwie Galicyjskiej Fundacji Wsparcia, Integracji, Rozwoju, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, które spełniło warunki udziału w postępowaniu i przedstawiło najkorzystniejszą ofertę.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1033393#infowyk


 

29 marca 2017r. w CE Zenit we Włocławku odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju

rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

 

organizowane w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                     we Włocławku w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie zostało zorganizowane dla przedstawicieli: Starostwa Powiatowego we Włocławku, urzędów gmin oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu włocławskiego, a także pracowników Poradni Ped.-Psych., domów dziecka oraz rodzin zastępczych zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie pieczy zastępczej.

W ramach spotkania została omówiona idea i procedura zakładania rodzin zastępczych, sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie dla rodzin. Ponadto przeprowadzony został warsztat dotyczący promowania rodzicielstwa na terenie powiatu.


W ramach realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” w miesiącach marzec-kwiecień 2017 odbyło się:

– 7 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego;

– 14 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego;

– 12 godz. mediacji rodzinnych;

– 36 spotkań terapii rodzinnej.


   Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci.

W związku z realizacją projektu partnerskiego pt. „Rodzina w Centrum”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych                               i społecznych Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

informuję, iż

29 marca 2017r. w CE Zenit we Włocławku                                              

w godzinach od 9.00-13.30

odbędzie się

spotkanie przedstawicieli władz samorządowych oraz pracowników OPS

terenu powiatu włocławskiego

dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek

opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci.

 

Podczas spotkania zaprezentowana będzie idea i procedura zakładania rodzin zastępczych, sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wsparcie dla rodzin. Założeniem spotkania jest promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu włocławskiego.

    W ramach realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum” w miesiącu lutym 2017 odbyło się:

– 20 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego;

– 16 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego;

– 13 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego;

– 10 godz. mediacji rodzinnych;

– 12 spotkań terapii,

a także:

– 2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą („Uwierz w siebie i swoje możliwości” oraz „Potrafię- idę spełniać marzenia”).

   Przypominamy, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum”.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące teren powiatu włocławskiego, które m.in :

 • przebywają w pieczy zastępczej;
 • sprawują rodzinną pieczę zastępczą;
 • opuszczają pieczę zastępczą;
 • funkcjonują w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ( mi.in. rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny);
 • są kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • prowadzą rodzinne domy dziecka;
 • są dyrektorami placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;

oraz inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu udzielają pracownicy tut. Centrum:

– p. Kwiatkowska Katarzyna

– p. Szałczyńska Dorota

od pon. do pt., w godz. od 8.00-15.00, w pokoju 24/38 (lub telefonicznie (0-54) 231 02 84).

Realizacja działań

  09 grudnia 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku wraz z Akademią Kształcenia Zawodowego z Gdańska rozpoczęło realizację usług szkoleniowych w ramach projektu „Rodzina w Centrum”  realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko – pomorskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W ramach projektu w okresie od grudnia 2016r. do stycznia 2017r. w siedzibie PCPR zrealizowano:

– 1 superwizję rodzin zastępczych;

– 1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych pn. „Rodzicielstwo- nic, co ma jakąś wartość nie jest łatwe”;

– 5 godz. zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców biorących udział w w/w warsztacie;

– 5 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego;

– 5 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego –prawnego;

– 12 godz. specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego;

– 6 godz. mediacji rodzinnych;

– 4 spotkania terapii rodzinnej/grupowej i indywidualnej.

 

plakat

 

Informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 3 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, 1 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko – pomorskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

    Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości. Udział Uczestników  w projekcie jest bezpłatny.

    Projekt skierowany jest do osób, które m.in :

 • przebywają w pieczy zastępczej;
 • sprawują rodzinną pieczę zastępczą;
 • opuszczają pieczę zastępczą;
 • funkcjonują w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ( mi.in. rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny);
 • są kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • prowadzą rodzinne domy dziecka;
 • są dyrektorami placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
 • oraz innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zorganizowane będą m.in. następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo w tym: pedagogiczne, prawne, psychologiczne;
 • warsztaty dla rodziców;
 • wyjazd edukacyjny z elementami integracji dla rodzin zastępczych (dla 40 osób najbardziej zaangażowanych w udział w projekcie);
 • mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych;
 • terapia rodzinna indywidualna i grupowa;
 • superwizja rodzin zastępczych;
 • bon szkoleniowy dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

    Osoby zamieszkujące powiat włocławski, zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do PCPR we Włocławku, ul. Brzeska 15, od pon. do pt. w godz. 8:00-15.00, pokój 24 (w załączeniu formularz zgłoszeniowy).

formularz_zgloszeniowy_uczestnika_rwc_26_10_2016

regulamin-funkcjonowania-centrum-wspierania-rodzin

regulamin_uczestnictwa_pcpr_wl