Aktywny Samorząd 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przypomina, że do dnia 30 sierpnia 2018r. przyjmowane są wnioski w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” moduł I.


Wzory formularzy druków związanych z realizacją zadań 3 i 4 w obszarze C w ramach programu „Aktywny samorząd”

C3_O_propozycja specyfikacji i kosztorysu do protezy

C4 0 – propozycja specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy

C3_K_ specyfikacja i kosztorys protezy wykonanej dla beneficjenta

C4_K_specyfokacja i kosztorys naprawy protezy wykonanej dla beneficjenta

 


Harmonogram realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że Zarząd PFRON uchwałą nr 5/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl 

Wnioski w ramach programu przyjmowane będą w następujących terminach:

Moduł I – od 12 marca 2018r. do 30 czerwca i 30 sierpnia 2018r.

Moduł II – od 12 marca 2018r. do 30 marca 2018r. – dotyczy wniosków roku akademickiego 2017/2018, oraz od 01 września  2018r. do 10 października 2018r. – dotyczy wniosków roku akademickiego 2018/2019r.

Wnioski do pobrania

Moduł I:

OBSZAR A- zadanie 1

OBSZAR A- zadanie 2

OBSZAR B- zadanie 1 i 2

OBSZAR C- zadanie 2

OBSZAR C- zadanie 3

OBSZAR C- zadanie 4

OBSZAR D

Wnioski na rzecz podopiecznego:

OBSZAR A- zadanie 1

OBSZAR B- zadanie 1 i 2

OBSZAR C- zadanie 2

Wniosek moduł II